Liderado e Xestión de Equipos para a Adaptabilidade e o Benestar

Diploma de curso de formación universitaria

Ámbito: Enxeñería industrial, enxeñería mecánica, enxeñería automática, enxeñería da organización industrial e enxeñería da navegaciónCódigo: TCS:1063/1
Área de interese principal: Transversal | Área de interese secundaria: Transversal

Inicio e fin

24/05/2023 – 28/06/2023

Modalidade

Modalidad no informada

Créditos ECTS

3.0 ECTS

Estado

En curso

30 prazas

 

Descrición

Liderar a outros e a un mesmo, adaptándose á contorna laboral e vital cada vez máis incerta e cambiante, é unha misión imprescindible para calquera profesional que necesite crecer e xerar valor para el mesmo e para a súa organización.

Este curso proponche enfoques, ferramentas e experiencias compartidas para lograr tan importante desempeño, facéndoo compatible co coidado e mellora da saúde integral que todos necesitamos para unha vida o máis plena posible.

 

Director/a:

Jorge Cerqueiro Pequeño

Entidade organizadora:

Escuela Abierta de Formación Permanente

Colaboradores:

APROSAL, Asociación de profesionales de Seguridad y Salud Laboral de Galicia

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
10/04/2023 – 18/05/2023


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula pechada
08/05/2023 – 19/05/2023

Matrícula pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

18 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición
Escola de Enxeñería industrial de Vigo – Sede Cidade

 

Horario

De 19:00 a 21:00 horas, luns e mércores.

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
100 € 90 € 85 €

Observacións aos prezos
Persoas en situación de desemprego ou con discapacidade: 85,00 €. Subir documentación á aplicación no prazo de matrícula (instrucións)

 

Obxectivos

Coñecer os modelos e aprender a manexar as técnicas necesarias para que as persoas poidan xestionar a súa autoliderazgo, e exercelo cos seus equipos, considerando a contorna e as súas características persoais e profesionais, dispoñéndoas ao seu favor. Búscase alcanzar mellores rendementos profesionais mentres se coida a saúde mental e o benestar das persoas, promovendo o desenvolvemento de organizacións saudables e emocionalmente intelixentes.

 

Destinatarios

  • Estudantes, docentes, e investigadores que consideren que os seus recursos para a mellora e crecemento persoal e/o profesional poden mellorar ou son inadecuados
  • Profesionais de organizacións e empresas que necesiten adquirir habilidades adicionais tanto para evitar/resolver problemas como para potenciar aos seus equipos, desde os puntos de vista da saúde integral e do benestar laboral
  • Calquera persoa que necesite reformular a súa vida persoal ou profesional, porque considera que hai unha brecha entre o que sabe ou está a facer e o resultado profesional e de benestar que lle está producindo

 

Competencias Específicas

  • Desenvolvemento do autoliderazgo
  • Xestión de persoas
  • Desenvolvemento de equipos
  • Xestión situacional
  • Coidado saúde mental e benestar

 

Materias

id nome caracter créditos
200292 Liderazgo y Gestión de Equipos para la Adaptabilidad y el Bienestar Obligatoria 3.0

 

Avaliación

Avaliación continua e Proxecto final de curso.

Asistencia (presencial ou virtual) ao 90% das horas de clase e avaliación positiva do Proxecto final de curso.