Metodoloxías PBL e Design Thinking en materias orientadas a realizar proxectos

Curso de formación do PDI

Ámbito: TransversalCódigo: PFPPPBL21

Inicio e fin

23/09/2021 – 30/09/2021

Modalidade

Semipresencial

Duración

20 horas

Campus

1

20 prazas

 

Descrición

Este curso insírese dentro do Programa de Formación Permanente do Profesorado da Universidade de Vigo para o ano 2021.

 

Director/a académico

Área de Formación e Innovación Educativa
986812035 | eafp.innovacion@uvigo.es

Entidade organizadora

Escola Aberta de Formación Permanente
Ernestina Otero 3º

Período de preinscrición:

30/07/2021 – 13/09/2021

Período de matrícula:

30/07/2021 – 01/01/1970

Inscrición

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

8 horas

Docencia non presencial

12 horas

Prácticas en empresa

0 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Lugar de impartición

É un curso semipresencial:
As sesións presenciais desenvolveranse no Camus de Vigo.
As sesións de titorías (4 horas) desenvolveranse a través do Campus Remoto.

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
0,00 € 0,00 € 0,00 €

 

Obxectivos

  • Recoñecer e diferenciar as principais características das metodoloxías  PBL,  ApS, AC e  Design  Thinking.
  • Deseñar un proceso didáctico para implantar estas metodoloxías na educación superior.
  • Seleccionar instrumentos de avaliación e cualificación acordes coas competencias da materia ao aplicar ditas metodoloxías e o tipo de avaliación.

 

Destinatarios

Esta actividade está destinada ao profesorado da Universidade de Vigo. Terá prefencia o profesorado que estea no POD deste ano académico. De quedar prazas dispoñibles poderán participar outros perfís.

 

Criterios de selección

Por orde de preinscrición.

 

Calendario

Parte presencial: Do 23 ao 30 de setembro de 16 a 20 horas.
Parte non presencial: 4 horas de titorías polo Campus Remoto.
Desenvolvemento de traballo individualizado e grupal (8 horas).

 

Programa

  • Características das metodoloxías activas: Aprendizaxe Baseada en Proxectos, Aprendizaxe-Servizo  e Aprendizaxe Colaborativa.
  • Proceso didáctico para a implantación de metodoloxías activas.
  • Tipos e técnicas de avaliación coherentes con metodoloxías activas.

 

Profesorado

Margarita Pino Juste

É catedrática do Departamento de Didáctica, Organización Escolar e Métodos de Investigación da Universidade de Vigo.A súa ampla traxectoria profesional conta coa participación en numeroso proxectos coma ACTIVATE sobre Diseño y evaluación de proyectos por competencias para la mejora de habilidades cognitivas y Psicomotoras, Aprendizaje-Servicio y empleabilidad de los/as estudiantes universitarios/as en España: competencias para la inserción laboral, Escuelas que caminan hacia la inclusión educativa, trabajar con la comunidad local, la voz del alumnado y el apoyo educativo para promover el cambio. A elaboración de libros como  Diseño y desarrollo del curriculum, Organización de centros educativos en la sociedad del conocimiento, Diseño y evaluación de programas educativos en el ámbito social, Neuroeducación o las nuevas coordenadas del éxito educativo, Metodologías activas como clave en los procesos de innovación en la escuela ou Competencia para ejercer una ciudadanía activa y comprometida. E a presentación de múltiples comunicacións a congresos.

José Antonio Alonso Rodríguez

É profesor titular do Departamento de Deseño na Enxeñaría da Universidade de Vigo.  Coordina o Grupo de Innovación Docente ReD-IS (Red Educativa Docente Innovación en la Sociedad). Ten un Mestrado en Lingua e Comunicación nos Negocios. Ten experiencia traballando con metodoloxías de Aprendizaxe Baseada en Proxectos (PBL), Design Thinking e outras técnicas de innovación educativa.

José Luis González Cespón

É profesor titular do Departamento de Deseño na Enxeñaría da Universidade de Vigo.  Participa Grupo de Innovación Docente ReD-IS (Red Educativa Docente Innovación en la Sociedad). Ten experiencia traballando con metodoloxías de Aprendizaxe Baseada en Proxectos (PBL), Design Thinking e outras técnicas de innovación educativa.

 

Sistema de avaliación

Requerirase un mínimo de asistencia do 80 %.
Ás clases teóricas requerirase un 60 % de asistencia.
Presentación dun deseño didáctico esquemático empregando as metodoloxías empregadas (40 %).