Competencias emprendedoras para o profesorado (Campus de Vigo)

Curso de formación do PDI

Ámbito: Xurídico-SocialCódigo: PFPPEMPRENDE211

Inicio e fin

25/05/2021 – 03/06/2021

Modalidade

Presencial

Duración

24 horas

Campus

Vigo

30 prazas

 

Descrición

Formación do profesorado da Universidade de Vigo con inquietude de promover a actitude emprendedora entre o estudantado universitario, con independencia de que estean ou non relacionados coas áreas temáticas docentes de xestión empresarial.

 

Director/a académico

986812035 | eafp.innovacion@uvigo.es

Entidade organizadora

Escola Aberta de Formación Permanente
Edificio Ernestina Otero, 3º andar

Período de preinscrición:

26/04/2021 – 12/05/2021

Período de matrícula:

26/04/2021 – 12/05/2021

Inscrición

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

24 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Lugar de impartición

Campus de Vigo. Aula Pensadoiro da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación.

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
0,00 € 0,00 € 0,00 €

 

Obxectivos

 • Como atopar a motivación emprendedora e transmitila na aula? 
 • Metodoloxía Apoena (aprender a escoitar para obter o mellor feedback).
 • CanvasU : practicar a autoavaliación.
 • Competencias Emprendedoras: os tres motores da motivación.
 • Metodoloxía Effectuation : emprender cos recursos dispoñibles.
 • Out of the Box : emprender é unha actitude.

 

Destinatarios

Esta actividade está destinada a todo o persoal docente e investigador da Universidade de Vigo, mais terá preferencia o PDI con carga docente no POD no curso académico actual.

No caso de que quedasen prazas dispoñibles poderán participar outras persoas interesadas na formación vinculadas á Universidade de Vigo, baixo o criterio da Área de Formación e Innovación Educativa.

 

Criterios de selección

Por orde de inscrición

 

Calendario

Desenvolverase os días 25 de maio, 27 de maio, 1 de xuño e 3 de xuño de 16 a 20 horas.

 

Programa

 • Como atopar a motivación emprendedora e transmitila na aula?  Metodoloxía Apoena (aprender a escoitar para obter o mellor feedback).
 • CanvasU : practicar a autoavaliación.
 • Competencias Emprendedoras: os tres motores da motivación.
 • Metodoloxía Effectuation : emprender cos recursos dispoñibles.
 • Out of the Box : emprender é unha actitude.

 

Profesorado

Luis García Deber
https://www.linkedin.com/in/luis-garc%C3%ADa-deber-7260bb11/?originalSubdomain=es

Rafael Vázquez Cobas
https://www.linkedin.com/in/rafavazquezgo/?locale=en_US

 

Sistema de avaliación

Asistencia ao 80 % das sesións formativas (8 das 10 sesións).

 

Titulación

A superación desta actividade formativa será acreditada pola Universidade de Vigo a todas as persoas matriculadas que obteñan a calificación de apto/a.

O diploma poderá descargarse da plataforma Moovi e estará dispoñible nun prazo de 15 días desde a finalización da formación.

Ademais, as persoas participantes obterán un certificado de pertenza á Rede de docentes emprendedor@s da Universidade de Vigo.