Curso de formación en advanced trading

Curso de Formación

Ámbito: Xurídico-SocialCódigo: FX072101

Inicio e fin

24/02/2021 – 26/03/2021

Modalidade

Presencial / virtual

Duración

25 horas

Campus

1

100 prazas

 

Descrición

 

Director/a académico

986 813975; 986 813536; 986 813748; 986 812400 | depx07@uvigo.gal

Entidade organizadora

Período de preinscrición:

08/01/2021 – 01/03/2021

Período de matrícula:

08/01/2021 – 01/03/2021

Inscrición

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

25 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Lugar de impartición

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
95,00 € 95,00 € 104,00 €

 

Destinatarios

O presente curso, vai dirixido a titulados universitarios de 1º e 2º ciclo, alumnos/ as da universidade e profesionais directamente relacionados coa especialidade do trading bolsista a condición de que reúnan os requisitos legais para cursar estudos universitarios; de forma excepcional sempre que non superen o 50% do total de alumnos/ as do curso, nese caso poderán ser admitidos profesionais relacionados coa especialidade que non reúnan devanditos requisitos.

Tal e como se fixo mención previamente, o destinatario principal sería o daquelas titulacións nas que se impartise os coñecementos relacionados co trading bolsista; por iso parece obvio a súa inclusión para alumnos/ as da Universidade de Vigo e resto de profesionais. Igualmente e por similitude, esta materia tamén complementaría os coñecementos de titulacións similares relacionadas coa economía financeira concentradas nos plans de estudos das titulacións do Grao de Comercio, Grao de Dirección e Administración de Empresas, grao de Economía, Grao de Dereito, grao de Relacións Laborais e titulacións extintas de plans antigos similares. Este curso contémplase tamén como continuación do curso de Formación de “Introdución á Bolsa”, que actualmente xa vai pola XVIII Edición.

O curso tamén está dirixido a profesionais relacionados co mundo da economía financeira e do trading bolsista e para alumnos do Programa de Maiores, que estean ou estean matriculados no citado Programa da Universidade de Vigo. Este curso impartirase on- line. Para iso necesitaríase un computador con cámara e micrófono.

 

Condicións de acceso

1.Titulados/as universitarios de primeiro e segundo ciclo,
2.Alumnos/as da universidade,
3.Profesionais directamente relacionados coa especialidade, sempre e cando reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios,
4. Alumnos/as matriculados y declarados aptos de cualquier edición del curso de Formación de Introducción a la Bolsa e,
4.De xeito excepcional e sempre que non superen o 50% do total dos alumnos/as do curso, poderán ser admitidos ós mesmos profesionais relacionados coa especialidade que non reúnan os requisitos legais de acceso á universidade.

 

Criterios de selección

1. Orden de matriculación rigurosa
2. En caso de superar el número máximo de plazas disponibles se dará preferencia a alumnos/as matriculados en el curso 2020-21 en los grados de: 2.1) Comercio, ADE y Economía (al mismo nivel); 2.2) alumnos/as que fueron declarados aptos en el curso de formación de Introducción a la bolsa en cualquiera de sus ediciones; 2.3) Grados de Derecho y Relaciones Laborales y RR.HH. al igual que las titulaciones de planes extintos relacionados con las anteriores; 2.4) Alumnos del Programa de Mayores y 2.5) Profesionales y personas ajenas a la Universidad de Vigo.

 

Calendario

24-26 de febrero de 2021 4-5 de marzo de 2021 11-12 de marzo de 2021 18 de marzo de 2021 25-26 de marzo de 2021 en horario de 16:30-19:00 horas

 

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS: INTRODUCCION Ao TRADING A través de PLATAFORMA ON- LINE. PARTE TEÓRICA1. PRESENTACIÓN DA PLATAFORMA1.1. Instalación, acceso e claves1.2. Principais compoñentes1.3 Alta de valores1.4. Trading básico1.5. Posicións, variacións, contidos, etc1.6. Gráficos de evolución, contido, significado, configuración2. EXPLICACIÓNS TEÓRICAS2.1.Tipos de ordes2.2. Límites de perdas2.3. Forex en tempo realNUEVOS MERCADOS .PARTE TEÓRICA1. NOVOS MERCADOS NA PLATAFORMA1.1. Valores do Nasdaq, do NYSE, das bolsas europeas…, SIBE1.2. Índices1.3. Futuros (Contido, Apancamento e Vencemento)2. ANÁLISE TÉCNICA 2.1. Gráficos candlestick 2.2. Definición de tendencia.2.3. Soporte/resistencia2.4. As medias. A teoría do DowNUEVAS FORMAS DE INVESTIMENTO.PARTE TEÓRICA3. OPCIÓNS 3.1. Call3.2. Put3.3. Strike3.4. A primaESTRUCTURAS.PARTE TEÓRICA 4. ESTRATEXIAS FINANCEIRAS4.1. Cobertura sobre contado4.2. Futuros sintéticos4.3. Strangles4.4. Spreads4.5. EjemplosVALORACIÓN DE CARTEIRAS.PARTE TEÓRICA 5. VALORACIÓN DE CARTEIRAS.5.1. Análise de rendibilidades5.2. Erros e acertos na selección5.3. Conclusións finais teóricas MÓDULOS PRÁCTICOS: INTRODUCCION Ao TRADING A través de PLATAFORMA ON- LINE. PARTE PRÁCTICA 1.INTRODUCIÓN Ao TRADING A través de PLATAFORMA ON- LINE. PARTE PRÁCTICA1.1. Explicación do desenvolvemento da competición1.2. Patrimonio de partida os 1.000.000 $ por defecto1.3. Valores iniciais e Mínimo de operacións1.4. Cobertura de risco de cambioNUEVOS MERCADOS. PARTE PRÁCTICA 2. NOVOS MERCADOS. PARTE PRÁCTICA 2.1. Valores sobre os que operar2.2.Mínimo de operacións en renda variable2.3. Mínimo de operacións en futuro.NOVAS FORMAS DE INVESTIMENTO. PARTE PRÁCTICA3. NOVAS FORMAS DE INVESTIMENTO.PARTE PRÁCTICA3.1. Valores e vencementos sobre os que operar3.2. Mínimo de operacións en opcións.ESTRUTURAS. PARTE PRÁCTICA4. ESTRUTURAS. PARTE PRÁCTICA4.1. Simulación con datos históricos4.2. Desenvolvemento dunha estrutura sobre Ibex para o vencemento trimestral4.3. Desenvolvemento de estrutura sobre NASDAQ para vencemento semanal4.4. Proposta de inversiónVALORACIÓN DE CARTEIRAS. PARTE PRÁCTICA5. VALORACIÓN DE CARTEIRAS. PARTE PRÁCTICA 5.1. Valoración final e conclusións5.2. Análise das carteiras, erros e acertos5.3. Proba tipo test5.4. Entrega de premios simbólicos

 

Modo de pagamento

 Taxa matrícula comunidade universitaria: 95€
Taxa matrícula non comunidade universitaria: 104€

 

Sistema de avaliación

•Asistencia mínima 85% horas totales del curso
•Prueba de evaluación, tipo-test, último día del curso

 

Titulación

A superación do curso dará dereito á obtención dun diploma expedido pola Universidade de Vigo.
Importe do diploma:

  • De 1 a 5 créditos: 12,02 €
  • De 6 a 10 créditos: 30,05 €
  • A partir de 11 créditos: O mesmo importe que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, mediante Decreto anual, fixa para os títulos oficiais a nivel de Diplomado ou equivalentes (60,10 € no curso académico 2011/2012).

A tramitación do diploma realízase no Servizo de xestión de Estudos de Posgrao:

Edificio Filomena Dato,  2º andar
Campus de Lagoas-Marcosende
36310 – VIGO (Pontevedra)
Teléfono.: 986 811950
-mail: posgrao@uvigo.es / negociado.formacionpermanente@uvigo.es