Especialista en Desenvolvemento de software e negocio dixital

Especialista

Ámbito: TecnolóxicoCódigo: E3062101

Inicio e fin

04/10/2021 – 29/07/2022

Modalidade

Presencial

Duración

1202 horas

Campus

Vigo

prazas

 

Descrición

 

Director/a académico

986813729 | digitalbusiness@uvigo.es

Entidade organizadora

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
Rúa do Conde de Torrecedeira, 105, 36208 Vigo, Pontevedra

Período de preinscrición:

01/07/2021 – 01/10/2021

Período de matrícula:

26/07/2021 – 01/10/2021

Inscrición

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

102 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

1100 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Lugar de impartición

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
Rúa do Conde de Torrecedeira, 105, 36208 Vigo, Pontevedra

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
3000,00 € 3000,00 € 3000,00 €

 

Obxectivos

 

O obxectivo é capacitar ao alumnado, a través dun curso de Formación Dual Universitaria (nas empresas e a universidade) para as profesións máis demandadas, os denominados “Dixital Workers” (consultor TIC, product owner, xestor de proxectos, venda consultiva, analista funcional… ), contribuíndo a formar os perfís tan necesarios hoxe en día para a transformación dixital das empresas.

Para iso, o curso reúne as seguintes características:

Formación dual: combinamos a formación universitaria coa integración en equipos de traballo dentro das empresas, cos profesionais en activo do sector tecnolóxico e dixital galego. De luns a xoves formación na empresa, venres na Universidade.
Remuneración económica: como mínimo, 2.000€ con prácticas remuneradas mentres se realiza o máster. As prácticas forman parte do programa de estudos.
Método RETO: durante 6 meses, desenvolvemento dun proxecto vinculado ao reto que che expoña unha empresa, formando parte do seu equipo de traballo.
Método práctico: 80% de formación práctica na empresa ao longo de todo o máster.
Metodoloxía Agile: aprenderás a xestionar proxectos con metodoloxías áxiles, a metodoloxía utilizada no sector TIC.
Alto valor engadido: Non necesitas saber programar, pero ensinarémosche o esencial para que sexas capaz de falar no mesmo linguaxe que os programadores, de entender aos clientes e propoñerlle solucións. Isto achegarache un valor diferencial fronte a outras persoas que queiran optar a un posto de Consultor TIC.

 

Destinatarios

Búscase un enfoque multidisciplinar orientado a perfís moi diversos, co fin de reciclar e capacitar cara á empregabilidade en perfís profesionais de gran demanda e futuro laboral. Esta diversidade enriquecerá a aprendizaxe colaborativa e o traballo en equipo con obxectivos comúns. Os alumnos poderán ser egresados de:- empresa (ADE, empresariais, económicas, comercio e márketing, turismo, organización…)- tecnoloxía (informática, telecomunicacións, industriais…)- ciencias (matemáticas, física, química…)

 

Condicións de acceso

Titulados universitarios en titulacións de ámbito empresarial (ADE, Comercio, ..)
Titulados universitarios en carreiras técnicas (informática, telecomunicacións, industriais, matemáticas, física, etc.).
Alumnos de Grao/licenciatura con tres cursos superados
Profesionais TIC en activo.

 

Criterios de selección

No caso de que o número de solicitudes supere as prazas ofertadas, darase prioridade a alumnos procedentes de titulacións relacionadas co mundo da empresa, alleas ao sector TIC.
Os participantes seleccionaranse en función da súa situación académica/profesional e da súa motivación persoal.

 

Calendario

As sesións de traballo, desenvolveranse tanto no centro universitario como nas empresas participantes:

Módulos de programación:

De luns a xoves: 8 h/día.

Venres presenciais na Universidade :

Do 8 Outubro ao 7 de xaneiro: 7 h/día

Do 14 de Xaneiro ao 22 xullo: 6 h/ día

Prácticas curriculares: 

Do 1 de febreiro ao 31 marzo. Lunes a xoves. 6 h/día presenciais en empresa.

Prácticas extracurriculares remuneradas:

Do 4 de abril a 28 xullo. 8 h/día presenciais en empresa.

 

Programa

Fundamentos 
 • Introdución á transformación dixital.
 • Tendencias actuales
 • Ecosistemas e modelos de plataformas.
 
Competencias persoais
Taller práctico de intelixencia emocional para facilitar o autocoñecemento, desenvolvemento de habilidades e traballo en equipo, con orientación ao cliente.
 
Sistemas de información empresarial
Introdución a Sistemas de Información Empresarial.
 • Xestión da información na empresa. Conceptos básicos.
 • Ferramentas e aplicacións de negocios.
 • Almacenamento de información en Bases de datos.
 • Software de xestión corporativa (ERP). Intelixencia de Negocios ( BI).
 • Xestión de procesos (BPM)
 • Ferramentas Non Code.
 • Tendencias futuras
Desenvolvemento de Software de negocios
Desenvolvemento de software, utilizando ferramentas de alto nivel (frameworks e plataformas de desenvolvemento rápido) que non requiran un coñecemento tecnolóxico profundo.
 • Introdución ao desenvolvemento Front- end.
  • Introdución ás metodoloxías áxiles.
  • Familiarización coa aplicación para implementar
  • Deseño interface de usuario sinxela.
  • Introdución ás tecnoloxías web
  • Programación dunha aplicación sinxela
  • Programación de compoñentes
  • Proxecto: aplicación de xestión completa

Introdución ao desenvolvemento Back- end

 • Introdución ás bases de datos relacionales.
 • Introdución á arquitectura de servizos.
 • Introdución á programación orientada a obxectos.
 • Desenvolvemento de servizos back- end 
 
Desarrollo de negocio dixital: Estratexia
 • Fundamentos de consultoría dixital
 • Análise industria e sector. Modelos de negocio dixital
 • Descubrimento cliente: segmentación, necesidades,….
 • Diagnóstico de problemas: oportunidades e melloras.
 • Validación cliente. Encaixe problema-cliente.
 • Toma de requisitos. Análise custo-beneficio
 • Deseño propostas/Ofertas.Encaixe problema solución.
 
Desenvolvemento de negocio dixital: Económico-Financeiro
 • Fundamentos económico-financeiros
 • Contabilidade de innovación
 • Plan financeiro. Fluxos de caixa.
 • Fuentes de financiamento
 • Modelo de negocio. Encaixe solución-mercado.
 
Desenvolvemento de negocio dixital: Marketing e Vendas 
 • Estratexias de comercialización
 • Plan de márketing e comunicación cros-media.
 • Embude de vendas.
 • Fases: atracción, comunicación, fidelización, vendas, analítica.
 
Desenvolvemento de negocio dixital: Saída ao mercado 
 • Proceso de venda consultiva
 • Comunicación e presentación efectiva
 • Xestión do cambio
 • Experiencia de usuario
 • Relación persoal e xestión de clientes
 
Prácticas Externas
Desarrollo de proyectos y soluciones reales para clientes

 

Modo de pagamento

O importe da matrícula é de 3000€. O pago farase efectivo mediante tarxeta bancaria ou en calquera oficina de ABANCA, indicando o código do curso, ademais do nome, apelidos y DNI do alumno/a

O programa dispón de 3 bolsas de 1500€ para persoas en situación de paro. Consultar condicións de acceso.

 

Sistema de avaliación

A formación terá unha orientación eminentemente práctica, habilitando aos alumnos para a realización dun tipo de traballo real e concreto. Durante a formación aplicaranse metodoloxías áxiles e utilizaranse ferramentas colaborativas para a xestión de tarefas (Retallo ou Redmine), versións de código ( GitHub), etc. Por tanto, o alumno saberá en cada momento que tarefas ten pendente e o seu grao de cumprimento.
A avaliación farase en base ao cumprimento das tarefas propostas e á presentación dun proxecto real que solucione un reto exposto polas empresas participantes.
Algunhas das tarefas supoñerán o estudo dun tema por parte do alumno e a avaliación consistirá nunha proba de autoavaliación.
Ao final do curso deberase presentar un TFM que sexa unha solución/produto comercializable, que servirá de proba definitiva para a obtención do Título Propio de Posgrao Universitario.

 

Titulación

A superación do curso completo dará dereito á obtención dun título propio de especialista expedido pola Universidade de Vigo, para o que deberán achegarse ao Servicio de Xestión de Estudos de Posgrao (Edificio Filomena Dato, 2º andar, Campus de As Lagoas, Marcosende. Telf.: 986 811 950 / negociado.formacionpermanente@uvigo.es // posgrao@uvigo.es) para a solicitude e pago das taxas correspondentes (123,10€) non incluidas no precio da matrícula do curso.