Especialista Internacional en Termalismo e SPA

Especialista

Ámbito: CienciasCódigo: E1052101

Inicio e fin

23/09/2021 – 29/07/2022

Modalidade

Semipresencial

Duración

360 horas

Campus

Ourense

25 prazas

 

Descrición

O título nace para ocupar un lugar destacado na oferta de formación posgraduada do Campus da Auga. Este campus, especializado como o seu nome indica en todos os aspectos nos que a auga ten protagonismo, oferta este curso para dar resposta académica á demanda do estudantado titulado e dos profesionais do sector.

 

Director/a académico

Mª Reyes Pérez Fernández
676520946 | mariareyes.perez.fernandez@sergas.es

Entidade organizadora

Facultad de Ciencias de la Educación y Trabajo Social
Avda. Castelao, s/n, 32004 Ourense

Colaboradores

Organizado co Instituto Politécnico de Bragança 

Outros colaboradores: 

Período de preinscrición:

15/06/2021 – 22/09/2021

Período de matrícula:

10/06/2021 – 22/09/2021

Inscrición

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

180 horas

Docencia non presencial

90 horas

Prácticas en empresa

90 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Lugar de impartición

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
760,00 € 760,00 € 760,00 €

 

Obxectivos

O obxectivo deste curso é proporcionar e perfeccionar coñecementos teóricos e prácticos sobre termalismo e hidroterapia, tanto ás persoas graduadas interesadas como aos profesionais deste sector, desde un punto de vista holístico, para que os discentes poidan coñecer todos os aspectos relacionados con este importante sector económico, turístico e de saúde.

 

Destinatarios

 • Persoas graduadas universitarias
 • Profesionais directamente relacionados coa especialidade do título que reúnan os requisitos legais para cursar estudos universitarios e que acrediten un mínimo de 3 anos de experiencia profesional

 

Condicións de acceso

 1. Persoas tituladas universitarios
 2. Profesionais directamente relacionados coa especialidade do título que reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios e acrediten un mínimo de 3 anos de experiencia profesional.

 

Criterios de selección

Por orde de preinscrición.

 

Calendario

 • Setembro a marzo: Clases telemáticas de 2 horas de duración catro días á semana, de luns a xoves
 • Abril/Maio: Prácticas
 • Xuño: Exposición e defensa dos traballos de fin de curso

 

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS: 180 h clases telemáticas de 2 horas (luns a xoves)

Módulo 1. Calidade da auga. Hixiene e seguridade en estancias termais e spas. Lexislación e Regulamentación. 28 h

  • Hidroxeoloxía das augas termais (2 h)
  • Perímetro de protección (2 h)
  • Aspectos xerais calidade química (4 h)
  • Macro micro e oligoelementos. Toxicidade (4 h)
  • Augas mineromedicinales. Clasificación e indicacións (4 h)
  • Aspectos xerais da calidade microbiolóxica das augas: marcadores microbiolóxicos de calidade, control de augas e instalacións (4 h)
  • Limpeza e desinfección, e tratamento residuos e/ou augas residuais (4 h)
  • Lexislación e regulamentación española (2 h)
  • Lexislación e regulamentación portuguesa (2 h)

Módulo 2. Auga xeradora de valor 72 h

  • Desenvolvemento de produtos
  • Produtos para tratamento de saúde
  • Cosméticos e produtos de hixiene persoal. Cosmecéuticos (8 h)
  • Bebidas e Alimentos funcionais e nutracéuticos (12)
  • Enerxía xeotérmica e termalismo (4 h)
  • O papel das institucións
  • Ourense provincia termal (2 h)
  • Programa termalismo social IMSERSO (2 h)
  • Asociación Termas de Portugal (4 h)
  • Aquavalor (4 h)
  • Instalacións termais
  • Termas xaponesas. Urbanismo termal (4 h)
  • Administración e xestión de balnearios (4 h)
  • Equipos e Deseños (6 h)
  • Lecer, sociedade, mercadotecnia e turismo
  • Os baños colectivos en Oriente Próximo (2 h)
  • Usos sociais e antropolóxicos dos recursos termais (4 h)
  • Turismo e Mercadotecnia na promoción do termalismo (4 h)
  • Proxectos turísticos hermanados co termalismo (4 h)

Módulo 3. Innovación en termalismo 36 h

  • Evidencia científica do termalismo
  • Actualidade científica do termalismo (4 h)
  • O termalismo no século XXI (4 h)
  • Termalismo e estilo de vida saudable
  • Estilo de vida como determinante de saúde (4 h)
  • Equilibrio físico/psíquico (4 h)
  • Envellecemento activo (4 h)
  • Actividade física e termalismo
  • Práctica deportiva en centros termais (4 h)
  • Terapia acuática en centros deportivos (4 h)
  • Alimentación e termalismo
  • Alimentación saudable. O nutricionista no balneario (4 h)
  • Gastrotecnia (4 h)

Módulo 4. Técnicas hidroterápicas e balneoterápicas 28 h

  • Técnicas vía inhalatoria e oral (4 h)
  • Técnicas vía tópica ou externa (8 h)
  • Terapia acuática (4 h)
  • Peloterapia (4 h)
  • Talasoterapia (4 h)

Módulo 5. Saúde pola auga 20 horas

  • Problemas de saúde dixestivos, metabólicos e cardiovasculares (4 h)
  • Problemas de saúde respiratorios (4 h)
  • Problemas de pel (2 h)
  • Problemas reumáticos e fibromialxia (4 h)
  • Termalismo no tratamento oncolóxico (4 h)
  • Parto no medio acuático (2 h)

 

MÓDULO PRÁCTICO: 90 horas

As prácticas en institucións e empresas se realizarán durante os meses de abril e maio. Haberá un profesor encargado das prácticas, e estas planificaranse individualmente e de acordo cos centros colaboradores.
Os alumnos que xustifiquen debidamente a súa actividade laboral nun centro do sector, poderán solicitar a validación dos créditos das estancias prácticas

Centros colaboradores de prácticas:

 

TRABAJO FIN DE ESPECIALIZACIÓN: 90 horas

Traballo autónomo do alumno sobre temática relacionada cos contidos do posgrao e que será tutorizado por un profesor do curso. Este traballo será defendido ante un tribunal composto por 3 profesores. Para superar o curso é necesario obter unha nota media de 5 (nota de corte 5/10).

 

Modo de pagamento

O importe da matrícula é de 760,00 €. O pago farase efectivo, preferentemente por tarxeta, ou en calquera oficina de ABANCA, indicando o código do curso, ademais do nome, apelidos e DNI do alumno/a.

 

Profesorado

 • Dr. Pedro Araujo Nespereira. U. de Vigo
 • D. Antunes da Silva VMPS
 • Dra. Elena Falqué López. U. de Vigo
 • Dra. Concepción Pérez lamela. U. de Vigo
 • Dr. Luis A. Rodríguez López. U. de Vigo
 • Dra. Mª José Pérez Álvarez. U. de Vigo
 • Dra. Julia Carballo Rodríguez, U. de Vigo
 • Dra. Catarina Milho, Aquavalor
 • Dña. María Santos, ETAR Chaves
 • Dr. Francisco Caamaño Rodríguez, U. de Valencia
 • Dra. Fátima Pinto, Termas de Chaves
 • Dr. Salvador Ramos Rey, Talaso atlántico de Baiona
 • Dra. Cristina Rafaela dos Santos Alburquerque Guimaraes
 • Dra. Herminia Domínguez González, U. de Vigo
 • Dra. Mª Dolores Torres Pérez, U. de Vigo
 • Dra. Rita Manuela Palmeira de Oliveira, LabFit
 • Dña. Fernanda Ferreira, VMPS
 • Dr. André Lemos, Aquavalor
 • Dra. Sidonia Martínez Suárez, U. de Vigo
 • Dra. Inmaculada Franco Mantilla, U. de Vigo
 • Dr. José Ángel Cid Fernández, U. de Vigo
 • Dña. Enma González Diéguez, INORDE
 • Dr. Joao Carlos Faro Leite Pinto Barbosa. Termas de Portugal
 • Dra. Mª José Alves, Aquavalor, Instituto Politécnico de Bragança
 • Dr. Álvaro Varela de Ugarte, Alvaro Varela Arquitectos
 • Dr. Antonio Freire Magariños, Mondariz Balneario
 • D. José Manuel Rodríguez González, SUBITA SL
 • Dra. Helena Gonçalves Pinto
 • Dr. Ignacio Arce García, U. de Estocolmo
 • Dra. Fátima Braña Rey, U. de Vigo
 • Dr. José Antonio Fraiz, U. de Vigo
 • Dr. Francisco Maraver Eyzaguirre, U. Complutense de Madrid
 • Dr. Antonio Pedro Pinto Cantista, Termas Luso
 • Dña. Milagros Fernández Varela, Escuela Enfermería Ourense, Sergas
 • Dña. Natalia Fariñas Valiña, Escuela Enfermería Ourense, Sergas
 • Dra. Mª Reyes Pérez Fernández, Escuela Enfermería Ourense, Sergas
 • Dña. Mª Joana Pinto de Carvalho
 • Dr. José María Failde Garrido, U. de Vigo
 • Dr. Edgar Tarrés Falcó, U. de Girona
 • Dr. Delfín Campos Castro, Fundación Neuroburgas
 • D. Filipe Ferreira, Termas de Chaves
 • Dña. Claudia Lilian Frederico Fernandes, Termas de Chaves
 • Dña. Ana Filipa Pereira Guerra, Termas de Chaves
 • Dr. Antonio Cuesta Vargas, U. de Málaga
 • Dra. Lourdes Mourelle Mosqueira, U. de Vigo
 • Dra. Rosa de Fátima Diniz Ribeiro
 • Dña. Natalia Calvo Ayuso
 • Dra. Susana Iglesias Casás, Hospital Comarcal do Salnés, Sergas
 • D. César Tejero Samaniego, Meraki Consulting SL

 

Sistema de avaliación

 • Realización dos traballos que se soliciten en cada módulo
 • Realización, coa tutela do profesorado, dun traballo final que permita a posta en práctica e verificación dos coñecementos impartidos no curso. O traballo defenderase ante un tribunal e para superar o curso será necesario obter como mínimo unha nota de 5 (nota de corte 5/10)

 

Titulación

A superación do curso completo dará dereito á obtención dun título propio de ESPECIALISTA expedido pola Universidade de Vigo, para o que deberán dirixirse ao Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao (Edificio Filomena Dato, 2º planta. Campus Lagos, Marcosende. Telf.: 986 811 950 / negociado.formacionpermanente@uvigo.es // posgrao@uvigo.es) para a solicitude e pago das taxas correspondentes (123,10 €) non incluídas no prezo da matrícula do curso.