Introdución ao análise de datos con Python

Diplomado de curso de Formación Universitaria

Ámbito: TransversalCódigo: DCFUX062202

Inicio e fin

12/09/2022 – 23/09/2022

Modalidade

Virtual

Créditos ECTS

2.50 ECTS

Campus

Vigo

30 prazas

 

Descrición

Este curso está pensado para todos aqueles que non queremos ser programadorespero queremos usar a programación para analizar datos (ou resolver os máis diversos problemas, e. g. deseñar unha web con Python- Django; modificar imaxes, Python- Pillow; extraer datos da internet, Python- Selenium, etc., etc..).
Por iso elaboramos un curso para todos aqueles que queiran iniciarse en Python: estudantes de graos en ciencias sociais (economía, dereito, socioloxía, xornalismo…), humanidades…; profesores ou estudantes de secundaria avanzada…profesionais ou estudantes inquietos que queren coñecer esta ferramenta, etc.etc.. En definitiva, todo aquel que estea motivado en aprender unha nova forma de pensar para resolver problemas, e onde os erros ensinan, non frustran.
Quizas, certos coñecementos básicos de matemáticas, e. g., que é unha recta, ou de estatística, e. g., que é unha media, ou unha mostra, son benvidos. Con todo, repasaranse estes conceptos na medida en que sexan necesarios
 
Por que aprender Python?
Python é moi versátil, o que o converte nun das linguaxes máis utilizadas na análise de datos. Hai moitas clasificacións que ordenan ás linguaxes máis utilizadas, pero uno dos máis coñecidos é a clasificación elaborada por IEEESpectrum. Claramente, Python supera á maioría. Ademais, a demanda de analistas de datos por parte das empresas é crecente, sendo Python (e R), os skills máis solicitados. É importante ter claro que tanto Python e como R son amplamente utilizados na análise de datos, polo que a elección sobre en cal dos dous iniciarche é túa. É máis, podes incorporar R no teu script the Python e viceversa.
 

 Páxina web 

 

Director/a académico


636483644 | dmiles@uvigo.es

Entidade organizadora

Daniel Miles Touya
Departamento de Economía Aplicada Facultad de Economía Universidad de Vigo, Lagoas Marcosende sn Vigo

Período de preinscrición:

15/05/2022 – 06/09/2022

Período de matrícula:

16/05/2022 – 06/09/2022

Inscrición

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

30 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Lugar de impartición

Virtual síncrono a través do campus remoto da Uvigo

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
100 € 104,50 € 115,00 €

 

Obxectivos

Introducir ao alumnado nas ferramentas básicas que lle permita construír os cimentos para construír os seus coñecementos na análise de datos.
 

 

Destinatarios

Todas aquelas persoas que estean interesadas en iniciarse na análise de datos mediante Python. En particular, alumna/vos de graos da área de Ciencias Sociais (Economía, ADE, Dobre Grao Dereito-ADE ou Humanidades); licenciada/vos en áreas de Ciencias Sociais; estudantes de bacharel ou profesores de instituto ou bacharel.

 

Condicións de acceso

Coñecementos mínimos de matemáticas e estatística.

 

Criterios de selección

Orde de preinscrición

 

Calendario

Septiembre de 2022: días 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23
De 16 a 19 horas.

(Virtual Síncrono)

 

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:

Introdución a Python: o algoritmo detrás do machine learning

Neste módulo preséntase, de forma sinxela, o algoritmo básico de aprendizaxe en machine learning utilizando a ecuación da recta.

O obxectivo deste módulo:

 • Que a alumna tome conciencia de que é un algoritmo de machine learning.
 •  Que o alumno visualice o que é un primeiro programa en Python.
 • Utilizar este módulo para introducir conceptos que logo se profundarán no curso.

 

As ferramentas para dun algoritmo

Neste módulo de pretende deconstruir o programa do modulo 1 nos seus partes:

 • Obxectos: números; caracteres.
 • Estrutura de datos e data types
 • Bucles e condicionais
 • Contedoras; secuencias; list comprehensions

Obxectivo: coñecer as ferramentas mínimas que constitúen o piar da sintaxe de Python

Estrutura e organización dun programa

Como construír un algoritmo usando as ferramentas básicas:

 • Scripts e funcións
 • Funcións de primeira clase
 • Excepción
 • Módulos

Obxectivo: comprender a importancia de atacar un problema á vez e de transformar un pseudo-código nun algoritmo que produza o resultado desexado.

Análise de datos económicos e empresariais.

Neste módulo, coa bagaxe dos módulos anteriores, introducirémonos en como traballar con datos económicos ou empresariais utilizando Python. Neste sentido, introducirémonos no módulo Cuadrillas, traballando con series e dataframes, datetime objects, indexation ou groupby.

O obxectivo é presentarlle ao alumno una das ferramentas máis utilizadas na análise de datos aplicado e que poida manexarse a nivel básico.

O que non se ve, non existe.

Neste módulo preténdese introducir ao alumno na importancia que ten unha adecuada presentación dos datos. Para iso daranse nocións de Matplotlib e Seaborn, cunha mención a ggplot2, de R, como forma de construír gráficos en layers.

O obxectivo deste módulo é que se comprenda a importancia dunha adecuada presentación da información ou os resultados dunha análise.

 

Modo de pagamento

O pago dos prezos públicos efectuarase a través da plataforma Bubela mediante tarxeta bancaria:
– Matrícula curso completo (tarifa xeral): 115 Euros
– Matrícula curso completo (comunidade alumni): 104,50Euros
Para poder obter ou desconto “ ALUMNI”, é necesario que se rexistren non seguinte ligazón: https:// alumni.webs. uvigo.es/ register/ .
– Matrícula curso completo (desempregados): 100 Euros. Debe enviar a acreditación da situación de desemprego a prezospublicos@uvigo.gal
– Matrícula curso completo (comunidade universitaria): 100 Euros

A superación dos estudos dará dereito a obter o diploma de «Curso de formación universitaria en Introdución á Análise de Datos con Python pola Universidade de Vigo».

 

Sistema de avaliación

Asistencia e resolución de exercicios