Eficiencia enerxética e enerxías renovables no sector marítimo

Curso Complementario

Ámbito: TecnolóxicoCódigo: CEFP2103

Inicio e fin

12/04/2021 – 20/04/2021

Modalidade

Virtual

Duración

horas

Campus

Vigo

10 prazas

 

Descrición

 

Director/a académico

986130304 | eafp@uvigo.es

Entidade organizadora

Escola Aberta de Formación Permanente
Edificio Ernestina Otero, 3º andar

Período de preinscrición:

15/03/2021 – 30/03/2021

Período de matrícula:

15/03/2021 – 30/03/2021

Inscrición

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

20 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Lugar de impartición

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
19,00 € 19,00 € 19,00 €

 

Destinatarios

Alumnado e titulados universitarios ou profesionais con interese no ámbito da eficiencia enerxética e as enerxías renovables no sector marítimo. Os estudantes de doutoramento da Universidade de Vigo deben matricularse neste curso a través da páxina do Doutoramento DoMar

 

Condicións de acceso

1.Titulados/as universitarios de primeiro e segundo ciclo.
2.Alumnos/as da universidade.
3.Profesionais directamente relacionados coa especialidade, sempre e cando reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios.
4.De xeito excepcional, poderán ser admitidos profesionais relacionados coa especialidade que non reúnan os requisitos legais de acceso á universidade. Non poderán superar o 50% do total dos alumnos do curso,

 

Criterios de selección

Por orde de inscrición.

 

Calendario

Datas: entre o 12 e o 14 de abril e entre o 19 e 20 de abril de 2021 Horario provisional: de 16.00 a 20.00 h O curso impartirase en formato en liña a través da plataforma de formación DoMar.

 

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:

Plan de Xestión da Eficiencia Enerxética
Equipos, sistemas e instalacións eléctricas: Motores e Xeneradores (I)
Cold Ironing
Eficiencia Enerxética en Buques: Indicadores
Integración de renovables en buques: eólica e FV
Os sistemas de propulsión eléctrica no sector marítimo-pesqueiro
Transformación dixital e estaleiro 4.0
Electrical Systems in Ships
Enerxías Renovables. Cálculo de instalacións
Equipos, sistemas e instalacións eléctricas: Iluminación e outros consumos (II)
Xeración e distribución de enerxía eléctrica en buques. Ferramentas de análise
Calidade eléctrica en buques

 

Modo de pagamento

O importe da matrícula é de 19,00 €. O pagamento farase preferiblemente por tarxeta.
Tamén pode facerse efectivo en calquera oficina de ABANCA, indicando o nome e o código do curso, ademais do nome, apelidos e DNI do alumno/a.

 

Sistema de avaliación

Asistencia e participación nas aulas. Os estudantes deberán de completar unha serie de exercicios prácticos.

  • Asistencia ás aulas: 70%
  • Realización satisfactoria dos traballos de titoria propostos: 30%