New trends in aquaculture research

Curso Complementario

Ámbito: CienciasCódigo: CEFP2102

Inicio e fin

12/04/2021 – 16/04/2021

Modalidade

Virtual

Duración

20 horas

Campus

Vigo

10 prazas

 

Descrición

 

Director/a académico

986130304 | eafp@uvigo.es

Entidade organizadora

Escola Aberta de Formación Permanente
Edificio Ernestina Otero 3º andar

Período de preinscrición:

15/03/2021 – 31/03/2021

Período de matrícula:

15/03/2021 – 31/03/2021

Inscrición

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

20 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Lugar de impartición

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
19,00 € 19,00 € 19,00 €

 

Destinatarios

Alumnado e titulados universitarios ou profesionais con interese na acuicultura.Os estudantes de doutoramento da Universidade de Vigo deben matricularse neste curso a través da páxina do Doutoramento DoMar

 

Condicións de acceso

1.Titulados/as universitarios de primeiro e segundo ciclo.
2.Alumnos/as da universidade.
3.Profesionais directamente relacionados coa especialidade, sempre e cando reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios.
4.De xeito excepcional, poderán ser admitidos profesionais relacionados coa especialidade que non reúnan os requisitos legais de acceso á universidade. Non poderán superar o 50% do total dos alumnos do curso.

 

Criterios de selección

Por orde de inscrición.

 

Calendario

Datas: entre o 12 e o 16 e abril de 2021. Duración: 20h en 10 aulas diferentes (2 horas cada unha), impartidas por recoñecidos expertos en ámbitos de investigación relacionados coa acuicultura. As aulas serán impartidas en inglés. O curso impartirase en formato en liña a través da plataforma de formación DoMar.

 

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:

Employment of advanced technologies for the quality enhancement of seafood obtained from cultivated species
The effect of stress on fish appetite: Implications in aquaculture
Scenario Planning in Aquaculture. Mind the gap between ICES nations’ future seafood consumption and aquaculture production
Peripheral endocrine regulation of food intake in fish
Practical aspects of reproductive biology research for aquaculture improvement
Tools and strategies for the control of infectious diseases
Research on new virus diagnosis strategies: improving sensitivity and reliability
From damage to protection: testing the effects of vaccines on fish
Marine agronomy as a pillar of aquaculture with an ecosystem approach
Genomic technologies and research in aquaculture

 

Modo de pagamento

O importe da matrícula é de 19,00 €. O pagamento farase preferiblemente por tarxeta. Tamén pode facerse efectivo en calquera oficina de ABANCA, indicando o nome e o código do curso, ademais do nome, apelidos e DNI do alumno/a. 

 

Sistema de avaliación

A avaliación do curso será mediante un exame tipo test.