Crafting goods communication skills: talks & posters

Curso Complementario

Ámbito: Xurídico-SocialCódigo: CEFP2101

Inicio e fin

31/05/2021 – 25/06/2021

Modalidade

Virtual

Duración

horas

Campus

Vigo

10 prazas

 

Descrición

 

Director/a académico

986130304 | eafp@uvigo.es

Entidade organizadora

Escola Aberta de Formación Permanente
Edificio Ernestina Otero, 3º andar

Período de preinscrición:

02/05/2021 – 15/05/2021

Período de matrícula:

02/05/2021 – 15/05/2021

Inscrición

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

40 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Lugar de impartición

O curso impartirase en formato en liña a través da plataforma de formación DoMar.

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
19,00 € 19,00 € 19,00 €

 

Destinatarios

Alumnado e titulados universitarios ou profesionais con interese en mellorar as súas capacidades de comunicación, tanto en presentacións como na elaboración de materiais de difusión. O curso está orientado a comunicacións en eventos científicos. Os estudantes de doutoramento da Universidade de Vigo deben matricularse neste curso a través da páxina do Doutoramento DoMar

 

Condicións de acceso

1.Titulados/as universitarios de primeiro e segundo ciclo.
2.Alumnos/as da universidade.
3.Profesionais directamente relacionados coa especialidade, sempre e cando reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios.
4.De xeito excepcional, poderán ser admitidos profesionais relacionados coa especialidade que non reúnan os requisitos legais de acceso á universidade. Non poderán superar o 50% do total dos alumnos do curso.
5. Será imprescindiíbel soltura de inglés falado e escrito (nivel intermedio equivalente a un B según CEFRL, non se esixirá titulación oficial), xa que o curso é impartido completamente en inglés, e toda comunicación vai ser feita neste idioma.

 

Criterios de selección

Por orde de inscrición.

 

Calendario

Sesións presenciais 31 de maio e 25 de xuño de 2021, de 10.00 a 11.00 h. O curso impartirase en formato en liña a través da plataforma de formación DoMar.

 

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:

Introductory session for describing the structure, and giving the general information to the students

Storytelling

Poster Presentations

Oral Presentations

A summary session for giving general comments on the student’s assignments

 

MÓDULOS PRÁCTICOS:

Oral Presentations

Poster Presentations

 

Modo de pagamento

O importe da matrícula é de 19,00 €. O pagamento farase preferiblemente por tarxeta. Tamén pode facerse efectivo en calquera oficina de ABANCA, indicando o nome e o código do curso, ademais do nome, apelidos e DNI do alumno/a. 

 

Sistema de avaliación

O estudantado será avaliado atendendo á súa participación e realización dos exercicios.