Valoración e abordaxe terapéutico da patoloxía do ombro

Curso Complementario

Ámbito: Ciencias da SaúdeCódigo: C2052102

Inicio e fin

21/01/2022 – 23/01/2022

Modalidade

Presencial

Duración

20 horas

Campus

Pontevedra

20 prazas

 

Descrición

 

Director/a académico

986801750 | sdfisio@uvigo.es

Entidade organizadora

Facultad de Fisioterapia de Pontevedra
Campus Pontevedra

Período de preinscrición:

01/08/2021 – 15/10/2021

Período de matrícula:

01/09/2021 – 19/01/2022

Inscrición

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

20 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Lugar de impartición

Facultade de Fisioterapia, s/n, Campus Pontevedra, Pontevedra
36005 Pontevedra

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
77,50 € 77,50 € 77,50 €

 

Destinatarios

O curso está destinado a fisioterapeutas e a alumnos de fisioterapia que no curso 2021-22 sexan do 4º curso do Grao.

 

Condicións de acceso

Ser diplomado/a ou graduado/a en fisioterapia ou estar matriculado como alumno/a de 4º curso do Grao en Fisioterapia no curso académico 2021-22.

 

Criterios de selección

Preferencia, e por esta orde: fisioterapeutas e alumnado de 4º curso.
Dentro de cada un destes grupos, por orde de preinscrición.

 

Calendario

Do 22 de outubro ao 24 de outubro de 2021.

Horario:

 • Venres de 16:00 a 21:00 horas;
 • Sábado de 9:00 a 14:00 horas e de 15:30 a 20:30 horas; e
 • Domingo de 9:00 a 14:00 horas.

O curso desenvolverase en:Facultade de Fisioterapia, s/n, Campus Pontevedra, Pontevedra36005 Pontevedra

 

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:

 • Introducción e avaliación inicial
 • Valoración1
 • Síndrome subacromial vs síndrome de Impingement
 • Tendinopatía do manguito rotador
 • Inestabilidade gleno-humeral e lesións de SLAP
 • GIRD / Ombro de lanzador
 • Síndromes de alteracións do movemento

 

MÓDULOS PRÁCTICOS:

 • Valoración1
 • Valoración 2: exploración física
 • Valoración 3: factores psicosociais e prognóstico evolutivo
 • Abórdaxe terapéutico

 

Modo de pagamento

O importa da matrícula é de 77,50€. O pago farase efectivo mediante pago con tarxeta bancaria.

 

Sistema de avaliación

Existirá un control de asistencia: será obrigatoria a asistencia mínima do 80% das horas.
Efectuarase unha avaliación continua por parte do profesorado.

 

Titulación

A participación nos ensinos correspondentes a cursos complementarios dará dereito á obtención dun diploma de asistencia expedido pola Universidade de Vigo.