Pilates en mat para fisioterapeutas

Curso Complementario

Ámbito: Ciencias da SaúdeCódigo: C2052101

Inicio e fin

05/02/2022 – 06/03/2022

Modalidade

Presencial

Duración

60 horas

Campus

Pontevedra

14 prazas

 

Descrición

 

Director/a académico

801750 – 801752 | sdfisioterapia@uvigo.es

Entidade organizadora

Facultade de Fisioterapia
Campus A Xunqueira s/n

Período de preinscrición:

01/07/2021 – 03/02/2022

Período de matrícula:

01/07/2021 – 04/02/2022

Inscrición

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

60 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Lugar de impartición

O curso levarase adiante en:

Centro Impact Fitness (Studio Pilates)

Rúa Amado Carballo nº 8, baixo36002

Pontevedra

 

Prezos

Comunidade UVigo Alumni UVigo Público en xeral
237,00 € 237,00 € 237,00 €

 

Destinatarios

O Curso está destinado a fisioterapeutas e a alumnos de Fisioterapia que, cando menos, no curso 2021-22 sexan de 3º curso do Grao.

 

Condicións de acceso

Ser diplomado/a ou graduado/a en Fisioterapia ou estar matriculado como alumno/a de 3º ou 4º curso do Grao en Fisioterapia no curso académico 2021-22.

 

Criterios de selección

Preferencia, e por esta orde: fisioterapeutas, alumnado de 4º curso e alumnado de 3º curso.
Dentro de cada un destes grupos, por orde de preinscrición.

 

Calendario

Do 5 de febreiro ao 6 de marzo de 2022.

Horario:

 • Sábados 5, 12 e 26 de febreiro e 5 de marzo: de 9:00 a 14:00 horas e de 15:00 a 20:00 horas.
 • Domingos 6, 15 e 27 de febreiro, e 6 de marzo: de 9:00 a 14:00 horas.

 

 

 

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:

 • O método Pilates (orixe do método e o método na actualidade; principios)
 • Prescrición de exercicios, fases en Fisioterapia
 • Técnicas de comunicación, observación e corrección para a mellora e a motivación dos usuarios/pacientes (imaxes, axuda táctil).Principios para programar unha sesión e dirixila
 • Organización e partes dunha sesión de Pilates
 • Programación da sesión segundo casos clínicos específicos.
 • Beneficios, precaucións e contraindicacións

MÓDULOS PRÁCTICOS:

 • Bases biomecánicas e anatómicas no método Pilates: a súa aplicación práctica
 • Postura e movemento (estabilizadores-mobilizadores): análise.
 • Orde de traballo no método Pilates (aprendizaxe motor)
 • Exercicios básicos de Pilates en mat (progresións e adaptacións): breathing; pelvic clock; knee folds, drops, slides and femur arcs; up shoulders, supine, prone and standing; bridge, level 1.
 • Exercicios básicos de Pilates en mat (progresións e adaptacións): supine and standing arm arcs; side leg lift, oyster and side lying adductor; neck rolls and flexion; quadruped, cat stretch; scapular mobilization on all fours.
 • Exercicios básicos de Pilates en mat (progresións e adaptacións): curl ups and oblique curl ups; roll down on the wall and standing; diamond press and dart; pliès; leg circle, level 1; roll-up and assisted roll-up; hundred, level 1.
 • Exercicios básicos de Pilates en mat (progresións e adaptacións): single-leg stretch, level 1; double-leg stretch, level 1; leg pull front, level 1; rolling like a ball.
 • Exercicios básicos de Pilates en mat (progresións e adaptacións): spine twist, level 1; swan dive, level 1; side kick, level 1; hip twist; spine stretch forward.
 • Exercicios intermedios e avanzados de Pilates en mat (progresións e adaptacións): hundred; leg circle; single-leg stretch; double-leg stretch; criss-cross; shoulder bridge.
 • Exercicios intermedios e avanzados de Pilates en mat (progresións e adaptacións): single straight leg stretch; double straight leg stretch; spine twist; one leg kick; seal; teaser.
 • Exercicios intermedios e avanzados de Pilates en mat (progresións e adaptacións): roll-over; jack knife; bicycle; control balance; scissors.
 • Exercicios intermedios e avanzados de Pilates en mat (progresións e adaptacións): corkscrew; swimiming; double-leg kick; neck pull; saw; open leg rocker.
 • Exercicios intermedios e avanzados de Pilates en mat (progresións e adaptacións): side bend; side kick; leg pull front; leg pull back; push ups; boomerang.
 • Exercicios con material complementario: fitball e rulo. Repertorio clásico, progresións e adaptacións.
 • Clases de mat en pequeno grupo.
 • Clases individuais de mat.
 • Principais variantes de exercicios básicos de mat.
 • Casos prácticos e resolución en grupos.

 

Modo de pagamento

O importe da matrícula é de 237 €. O pagamento farase efectivo mediante pago con tarxeta na plataforma Bubela.

 

Sistema de avaliación

Existirá un control de asistencia: será obrigatoria a asistencia mínima do 80%
Efectuarase unha avaliación continua por parte do profesorado.

 

Titulación

A participación nas ensinanzas correspondentes a cursos complementarios dará dereito á obtención dun diploma de asistencia expedido pola Universidade de Vigo..