Introdución a SolidWorks para a Industria do Metal

Diploma de curso de formación universitaria

Ámbito: Enxeñería industrial, enxeñería mecánica, enxeñería automática, enxeñería da organización industrial e enxeñería da navegaciónCódigo: TCS:1067/1
Área de interese principal: Tecnoloxía | Área de interese secundaria: Transversal

Inicio e fin

29/05/2023 – 28/06/2023

Modalidade

Presencial

Créditos ECTS

7.0 ECTS

Estado

En curso

15 prazas

 

Descrición

Curso básico de introdución ao modelado 3D mediante SolidWorks dirixido a profesionais da industria do metal.

Este título propio da Universidade de Vigo está subvencionado na súa totalidade (400 euros) pola Unión Europea – Fondos NextGenerationEU

Horario: Luns, martes e mércores de 17 a 21h

CONTIDOS:

1. Iniciación ao deseño asistido por computador.

2. Modelado de sólidos I. Xeración de bosquexos e operacións básicas. Ferramentas de cálculo xeométrico.

3. Modelado de sólidos II. Bosquexos tridimensionais. Operacións de modelado avanzadas: barrido, recubrir, …

4. Modelado de ensamblaxes I. Estrutura dos ensamblaxes, relacións de posición, mobilidade. Ferramentas de análise de ensamblaxes.

5. Modelado de ensamblaxes II. Edición de pezas en contexto, xeración de nova xeometría dentro do ensamblaxe.

6. Modelado de superficies. Operacións básicas e ferramentas específicas de superficies: rellenar, coser, …

7. Modelado de chapas. Ferramentas de conformado, desenvolvementos, troquelado.

8. Modelado avanzado. Configuracións e táboas de deseño.

9. Planos. Xeración de plantillas. Planos de peza e ensamblaxes. Automatización da información.

10. Introdución ao cálculo por elementos finitos. Cálculo estrutural de pezas e ensamblaxes.

 

Director/a:

Abraham Segade Robleda

Teléfono contacto:

986 130 304

Email contacto:

eafp@uvigo.es

Entidade organizadora:

Escuela Abierta de Formación Permanente

Colaboradores:

ASIME (Asociación de Industrias do Metal e Tecnoloxías Asociadas de Galicia)

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
08/05/2023 – 24/05/2023


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula pechada
15/05/2023 – 26/05/2023

Matrícula pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

60 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición
Escola Enxeñería Industrial (sede cidade) e PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN: Moovi

 

Horario

Luns, martes e mércores de 17 a 21h

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
0 € 0 € 0 €

Observacións aos prezos
Prezos totalmente subvencionados, formación de balde para as persoas participantes.

 

Obxectivos

Os asistentes a este curso ao finalizalo:

 • Recoñecerán a metodoloxía de traballo con software de deseño paramétrico.
 • Terán a destreza de crear bosquexos e modelos sólidos de pezas tridimensionais.
 • Manexarán as ferramentas de chapa, superficies, peza soldada.
 • Serán capaces de montar ensamblaxes.
 • Poderán preparar plantillas, formatos e planos das pezas realizadas.
 • Terán nocións básicas para avaliar a resistencia dunha peza ou conxunto polo método de elementos finitos.

 

Destinatarios

Orientado a empregados do sector do metal que queiran aprender a crear modelos tridimensionais e planos empregando software paramétrico de deseño 3D.

 

Saídas Profesionais

Os/As alumnos/as saberán manexar unha ferramenta de deseño 3D paramétrico para crear pezas, ensamblaxes, planos e avaliar a resistencia dos seus compoñentes.

 

Competencias Específicas

 • CE1 Capacidade de aplicar as técnicas de deseño paramétrico
 • CE2 Capacidade de crear e traballar con croquis e pezas
 • CE3 Capacidade de crear ensamblaxes e traballar de xeito organizado
 • CE4 Capacidade de crear plantilas e planos
 • CE5 Capacidade de avaliar a resistencia estrutural de pezas e ensamblaxes

 

Competencias Transversais

 • CT1 Resolución de problemas
 • CT2 Aplicación da informática no ámbito de estudo
 • CT3 Análise e síntese

 

Condicións de acceso

Orientado a traballadores en activo ou en situación de desemprego con estudos Universitarios, de Formación Profesional e/o con experiencia profesional, cuxa dedicación estea encamiñada ao deseño técnico industrial baseado na aplicación de ferramentas CAD de última xeración.

No caso de que no se cubran todas as plazas co perfil anterior, poderán matricularse estudantes universitarios de Enxeñaría.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

 • Documento de identificación personal
 • Certificado de demandante de emprego ou formación.

 

Criterios de selección

Valoración do curriculo e, para os estudantes, orde cronolóxica de preinscrición.

 

Profesorado

 • Jacobo González Baldonedo
 • Sofía Suárez García
 • David Agudo del Río
 • David Suárez Eiroa

 

Avaliación

Será obrigatoria a asistencia a un mínimo do 80% das horas. 

 

Titulación

Diploma de curso de formación universitaria en Introdución a Solidwoks para a Industria do Metal