Deseño, programación e administración de bases de datos

Diploma de curso de formación universitaria

Ámbito: Enxeñería informática e de sistemasCódigo: TCS:1058/1
Área de interese principal: Tecnoloxía | Área de interese secundaria: Transversal

Inicio e fin

20/10/2023 – 15/12/2023

Modalidade

Asíncrona (en liña)

Créditos ECTS

4.0 ECTS

Estado

Matrícula

30 prazas

 

Descrición

 

Director/a:

Amador Rodríguez Dieguez

Email contacto:

amador@uvigo.gal

Entidade organizadora:

Escuela Abierta de Formación Permanente

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición aberta
01/06/2023 – 18/10/2023


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula aberta
01/06/2023 – 19/10/2023

Inscrición / Matrícula

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

40 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición

Escola de Enxeñaría Industrial

 

Horario

Tódolos venres lectivos do 20/10/2023 ó 15/12/2023 en horario de 16:00 a 20:00.

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
240 € 216 € 204 €

Observacións aos prezos

Persoas en situación de desemprego ou con discapacidade: 204€  (subir documentación á aplicación no prazo de matrícula)
Instruccións para subir documentación: https://bit.ly/3MDRTb4

 

Obxectivos

Ao finalizar o curso, o alumno terá capaz do seguinte:

  • Deseñar e construír bases de datos.
  • Usar de modo avanzado da linguaxe SQL.
  • Crear e usar rutinas almacenadas, triggers, vistas e índices.
  • Xestionar os usuarios e roles da base de datos.
  • Xestionar a concorrencia mediante transaccións.

 

Destinatarios

Alumnos de áreas científico-técnicas, que queran ampliar o seu currículum de cara á sua futura carreira profesional ou interesados en proxectos fin de carreira con necesidade de uso de bases de datos.
Profesionáis do sector das tecnoloxías da información e as comunicacións interesados en introducirse na administración ou desenvolvemento con bases de datos.
Sempre e cando todos eles reunan as condicións de acceso.

 

Competencias Específicas

– Capacidade para comprender a contorna dunha organización e as súas necesidades no ámbito das tecnoloxías da información e as comunicacións.
– Coñecemento e aplicación das características, funcionalidades e estrutura das bases de datos, que permitan o seu adecuado uso, e o deseño e a análise e implementación de aplicacións baseadas en eles. 
– Coñecemento e aplicación das ferramentas necesarias para o almacenamento, procesamento e acceso aos Sistemas de información.
– Capacidade para seleccionar, despregar, integrar e xestionar sistemas xestores de bases de datos que satisfagan as necesidades da organización, cos criterios de custo e calidade identificados.

 

Competencias Transversais

Capacidade de organización e planificación.

Capacidade de xestión da información.

Resolución de problemas.

Toma de decisións.

 

Condicións de acceso

O alumno necesita cumprir algunha das seguintes condicións:
1.Titulados/as universitarios.
2.Alumnos/as da universidade.
3.Profesionais directamente relacionados co curso.

 

Criterios de selección

Ainda que non son imprescindibles, resultaría de utilidade ter coñecementos básicos de programación en calquera linguaxe.

 

Materias

id nome caracter créditos
200278 Diseño de la base de datos Obligatoria 0.4
200279 Lenguaje SQL Obligatoria 0.7
200280 Rutinas Obligatoria 0.5
200281 Vistas Obligatoria 0.2
200282 Importación y exportación de datos Obligatoria 0.2
200283 Índices Obligatoria 0.2
200284 Seguridad Obligatoria 0.3
200285 Transacciones Obligatoria 0.4
200286 Proyecto Obligatoria 0.9

 

Avaliación

Avaliación continua.

 

Titulación

Diploma de curso de formación universitaria en Deseño, programación e administración de bases de datos