Diploma de curso de formación universitaria

Ámbito: Matemáticas e estatísticaCódigo: TCS:1056/1
Área de interese principal: Tecnoloxía | Área de interese secundaria: Transversal

Inicio e fin

10/04/2023 – 09/05/2023

Modalidade

Asíncrona (en liña)

Créditos ECTS

4.0 ECTS

Estado

Finalizado

10 prazas

 

Descrición

Control Estatístico de Calidade, mediante o programa estatístico gratuíto R, dirixido principalmente a técnicos e enxeñeiros relacionados cos procesos produtivos das empresas.

 

Director/a:

Andres Antonio Vaamonde Liste

Entidade organizadora:

Escuela Abierta de Formación Permanente

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
05/03/2023 – 05/04/2023


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula pechada
05/03/2023 – 05/04/2023

Matrícula pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

40 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición
Plataforma de teleformación MOOVI da Universidade de Vigo

 

Horario

O curso ten lugar dende o 10 de abril ata o 9 de maio de 2023, de forma totalmente no presencial, mediante secuenciación das unidades didácticas da plataforma de teledocencia Moovi

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
140 € 126 € 119 €

Observacións aos prezos
Prezo xeral: 140 ? Comunidade Alumni UVigo:126 ? Comunidade Universitaria UVigo: 119 ? Persoas en situación de desemprego ou con discapacidade: 119 ? (subir documentación á aplicación no prazo de matrícula) Instrucións para subir documentación: http://eafp.uvigo.gal/docs/Instrucions_adxuntar_imprimir_documentación.pdf Precio general: 140 ? Comunidad Alumni UVigo:126 ? Comunidad Universitaria UVigo: 119 ? Personas en situación de desempleo o con discapacidad: 119 ? (subir documentación a la aplicación en el plazo de matrícula) Instruciones para subir documentación: http://eafp.uvigo.gal/docs/Instrucions_adxuntar_imprimir_documentación.pdf

 

Obxectivos

Coñecemento e aplicación das principais técnicas estatísticas de control de calidade. Interpretación correcta dos resultados. Análise de datos, aplicación de métodos estatísticos e verificación dos supostos e hipóteses das diferentes técnicas.

 

Destinatarios

Enxeñeiros, técnicos de empresas ou da administración, ou investigadores que
utilizan ferramentas de control de calidade no seu traballo.
Tamén é útil para os estudantes de enxeñaría dos cursos finais, usuarios da
estatística en xeral, e usuarios do programa estatístico R.

 

Saídas Profesionais

O control de calidade é unha necesidade práctica para todas as empresas que realizan procesos de fabricación, ou que precisan comprobar a calidade dos produtos e materias primas adquiridas.
Moitas empresas teñen un departamento específico de control de calidade. Este curso serve para mellorar a cualificación dos técnicos dedicados a esta actividade.

 

Competencias Específicas

CE1- Coñecemento das técnicas estatísticas de control de calidade
CE2- Aplicación práctica das técnicas de control de calidade co programa R
CE3- Interpretación correcta dos resultados
CE4- Verificación dos supostos ou hipóteses das distintas técnicas

 

Condicións de acceso

REQUISITOS DE ACCESO:
1) Titulados/as universitarios
2) Alumnos/as universitarios
3) Profesionais directamente relacionados coa especialidade que reúnan requisitos
legais para cursar estudos universitarios
4) De forma excepcional e, sempre que non superen o 50% do total de alumnos do
curso, poderán ser admitidos os mesmos profesionais que non reúnan requisitos

 

Criterios de selección

Orde cronolóxico de inscripción

 

Materias

id nome caracter créditos
200246 Intoducción al control de calidad Obligatoria 0.3
200247 Muestreo de aceptación Obligatoria 0.3
200248 El proceso de medida. Capacidad de proceso Obligatoria 0.3
200249 Gráficos de control I Obligatoria 0.3
200250 Gráficos de control II Obligatoria 0.3
200251 Experimentos factoriales Obligatoria 0.3
200252 Diseños Taguchi Obligatoria 0.3
200253 Prácticas con “R” Obligatoria 2.0

 

Avaliación

Envío e avaliación de 7tareas e informes de prácticas: 87,5% de la calificación final
Examen mediante cuestionario de evaluación online (a través de Moovi): 12,5% de la calificación final.

 

Titulación

Diplomado de curso de formación universitaria en Control estatístico de calidade con “R”