Programa universitario para o emprego e a vida autónoma

Programas de formación adaptados a la diversidad

Ámbito: InterdisciplinarCódigo: TCS:1030/2
Área de interese principal: Atención á diversidade | Área de interese secundaria: Transversal

Inicio e fin

07/11/2022 – 28/04/2023

Modalidade

Presencial

Créditos ECTS

40.0 ECTS

Estado

Finalizado

10 prazas

 

Descrición

O Programa ten como obxectivo dotar ao estudantado de competencias que melloren a súa autonomía, formación académica e preparación laboral como cidadás activos. As actividades formativas realizaranse no Campus Universitario de Vigo e no Campus Universitario de Ourense en convivencia cotiá coa comunidade universitaria co obxectivo de acadar o enriquecemento que aporta a diversidade. O título desenvólvese en colaboración coas Asociación Down Vigo e Asociación Down Ourense, entidades especializadas na atención a persoas con Síndrome de Down e diversidade intelectual que proporcionan unha resposta á necesidade de familias e persoas con diversidade intelectual.

Estes ensinos están financiado polo ?Programa Unidiversidad curso 2022-2023: programas universitarios de formación para el empleo dirigidos a jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil? da Fundación ONCE e cofinanciado polo Fondo Social Europeo.

 

Director/a:

Noelia María Rivera Vázquez

Entidade organizadora:

Escuela Abierta de Formación Permanente

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
17/10/2022 – 28/10/2022


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula pechada
07/11/2022 – 11/11/2022

Matrícula pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

400 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición
Campus Remoto

 

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
349 € 314.1 € 296.65 €

Observacións aos prezos
Estes ensinos están subvencionados polo Programa Unidiversidad curso 2022 2023: programas universitarios de formación para el empleo dirigidos a jóvenes con discapacidad intelectual inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil da Fundación ONCE e cofinanciado polo Fondo Social Europeo, polo que o alumnado está exento do pagamento.

 

Obxectivos

Proporcionar formación universitaria á mocidade con discapacidade intelectual enfocada a mellorar a súa autonomía, a súa formación académica e a súa preparación laboral

 

Condicións de acceso

Poderán solicitar a prescrición no programa as persoas con idades comprendidas entre 18 e 29 anos, con discapacidade intelectual recoñecida igual ou superior ao 33 % e inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. As persoas solicitantes teñen que acreditar estudos formativos preuniversitarios adecuados para o aproveitamento da formación e deberán poder desprazarse con autonomía ao Campus Universitario. Ademáis deben manisfestar o seu desexo de formarse e ter unha conduta social axustada para garantir unha inclusión adecuada nunha contorna inclusiva como é a universidade.

 

Criterios de selección

A admisión será efectuada pola comisión académica do título en base a documentación presentada polas persoas interesadas. Para este e outros aspectos de desenvolvemento do programa, a UVigo contará coas Asociacións Down de Vigo e Ourense e, de ser o caso, con outras entidades da discapacidade. Será esta comisión, tras unha completa avaliación psicopedagóxica, quen valore a idoneidade das personas candidatas e decida a selección do estudantado participante no programa. A Comisión resérvase o dereito a entrevisar ás personas candidatas así como de facer as avaliacións que considere necesarias.

 

Materias

id nome caracter créditos
200123 Habilidades emocionales Obligatoria 4.0
200124 Matemáticas Obligatoria 4.0
200125 Cultura y sociedad Obligatoria 4.0
200126 Expresión y comunicación Obligatoria 4.0
200127 Comunicación y atención al cliente Optativa 3.0
200128 Informática aplicada a la gestión de la empresa Optativa 4.0
200129 Fundamentos de gestión y administración de empresas Optativa 3.0
200130 Introducción a las finanzas Optativa 3.0
200131 Inglés Campus Vigo Optativa 3.0
200132 Informática aplicada a la gestión turística del patrimonio cultural Optativa 2.0
200133 Emprendimiento y fundamentos básicos de empresas turísticas del patrimonio y la cultura Optativa 2.0
200134 El mundo de la restauración Optativa 4.0
200135 Turismo termal Optativa 2.0
200136 Arte y patrimonio y paisajes con arte rupestre Optativa 2.0
200137 Conocer, difundir y proteger los paisajes con arte rupestre Optativa 2.0
200138 Inglés Campus Ourense Optativa 2.0
200139 Prácticas externas Obligatoria 8.0