tiulos propios

Orientados á especialización profesional nunha área concreta que facilite a adquisición de coñecementos en contornas de evolución constante

 

tiulos propios

Títulos propios 2022/2023

Consulta os novos títulos propios para o vindeiro curso 2022/2023

Máis información

 

 

Ámbito ciencias

 

 

En curso

 

 

 

Ámbito ciencias da saúde

 

 

En curso

 

Diplomado de curso de Formación Universitaria

Estatística avanzada con R para profesionais da saúde

 

 

 

Ámbito humanístico

 

 

Proximamente

Diplomado de curso Avanzado de Posgrao

Didáctica da ficción e creación literaria

 

Anteriores

 

 

 

Ámbito tecnolóxico

 

 

Proximamente

Diplomado de curso de Formación Universitaria

Fundamentos de deseño técnico con SolidWorks (Xullo)

 

Diplomado de curso de Formación Universitaria

Introdución á simulación FEM e CFD con ANSYS

 

Diplomado de curso de Formación Universitaria

Programación Java

 

Diplomado de curso de Formación Universitaria

Deseño, programación e administración de bases de datos

 

En curso

 

 

Anteriores

Diplomado de curso de Formación Universitaria

Fundamentos de deseño tecnico con SolidWorks (Xuño)

 

 

 

Ámbito xurídico-social

 

 

En curso

 

Anteriores

Diplomado de curso de Formación Universitaria

O IVE na fiscalidade empresarial

 

Diplomado de curso de Formación Universitaria

Igualdade entre mulleres e homes nas relacións laborais

 

 

 

 

 

Ámbito transversal

 

 

Proximamente

Diplomado de curso de Formación Universitaria

Introdución ao análise de datos con Python

 

Anteriores

Diplomado de curso de Formación Universitaria

Análise avanzada da información (Microsoft excel)

 

Diplomado de curso Avanzado de Posgrao

Ferramentas esenciais para a ciencia de datos con Python

 

Diplomado de curso de Formación Universitaria

Data Mining con R