tiulos propios

Orientados á especialización profesional nunha área concreta que facilite a adquisición de coñecementos en contornas de evolución constante

 

 

Ámbito ciencias

 

 

En curso

 

Anteriores

 

Curso Complementario

New trends in aquaculture research

 

 

 

 

Ámbito ciencias da saúde

 

 

Proximamente

 

 

 

 

 

Ámbito humanístico

 

 

En curso

 

 

Anteriores

 

 

 

Ámbito tecnolóxico

 

 

Proximamente

 

En curso

 

 

 

 

 

Anteriores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito xurídico-social

 

 

Proximamente

 

En curso

 

 

 

 

Anteriores

 

 

 

 

 

 

Ámbito transversal

 

 

Anteriores