Nunca é tarde para formarse

O Programa Universitario de Maiores desenvólvese nos tres campus da Universidade de Vigo e pretende facilitarlles ás persoas adultas o seu desenvolvemento cultural, social e persoal, e colaborar con eles en xusta correspondencia ao que, co seu traballo e esforzo, achegaron á nosa institución. Trátase, pois, dunha oferta de estudos para as persoas que, por diferentes razóns, non puideran acceder á universidade no seu momento ou que, sendo xa titulados, teñan inquietudes por continuar a súa formación.

  • Ciclo intensivo: As materias deste ciclo están encamiñadas á divulgación, á análise e á reflexión sobre aspectos de diferentes temas científico-culturais; o contorno natural, social, cultural e científico; a evolución e achegas da humanidade; e a sociedade e a cultura actual e futura. Tamén terán como obxectivo, no seu conxunto, iniciar posibles orientacións temáticas con vistas á continuación de estudos no Ciclo Integrado. As actividades complementarias, están orientadas a afondar nalgúns temas concretos das ensinanzas; a proporcionar formación práctica sobre aspectos concretos a través de obradoiros; a facilitar as relacións interpersoais, interxeracionais e interculturais; e a promover o acceso a actividades culturais e recreativas. Proporanse actividades complementarias ás materias (deportes, cultura, teatro, etc.)
  • Ciclo integrado: Este ciclo permite cursar aquelas materias ou disciplinas pertencentes ás diferentes titulacións oficiais da Universidade de Vigo nas que se oferten prazas específicas para o Programa Universitario de Maiores. Estes estudos levaranse a cabo xunto co estudantado matriculado nas correspondentes titulacións oficiais de grao da Universidade de Vigo, nas mesmas aulas e horarios, e en igualdade de circunstancias agás a obrigatoriedade de participar nos procesos de avaliación establecidos para o estudantado dos estudos oficiais de grao.

 

Campus de Ourense

Ciclo intensivo

Campus de Pontevedra

Ciclo intensivo

Campus de Vigo

Ciclo intensivo

 

Campus de Ourense

Ciclo integrado

Campus de Pontevedra

Ciclo integrado

Campus de Vigo

Ciclo integrado

 

Preinscribete

 

 

Máis información

Se tes algún problema coa preinscrición, contacta con nós:

Campus de Ourense

Área de Servizos á Comunidade

Edificio Administrativo
Campus As Lagoas (Campus Norte)
32004 Ourense

+34 988 387 102
asc-ou@uvigo.es
De 9.00 a 14.00 h 1

Campus de Pontevedra

Secretaría de Alumnado Sénior

E.E. Forestal
Campus A Xunqueira s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 702
maiores.pontevedra@uvigo.es
De 9.00 a 14.00 h 1

Campus de Vigo

Negociado de Xestión do PUM

E.E. Industrial
Rúa Torrecedeira 86
36201 Vigo

+34 986 812 257
maiores@uvigo.es
De 9.00 a 14.00 h 1

1 presencial con cita previa.
 

Formulario de contacto