Grupo de Innovación Docente

 

Descrición

Química con un toque. Neste grupo GID vaise a facilitar a asimilación de conceptos básicos relacionados coa Química Orgánica ao alumnado de distintas titulacións de grao do ámbito científico mediante a dispoñibilidade de material audiovisual contrastado.

 

Coordinador/a

José Lorenzo Alonso Gómez

986 813 562 | lorenzo@uvigo.es

Páxina web

Web do GID

 

Obxectivos

  • Realizarase o deseño de metodoloxías docentes baseadas no emprego de material audiovisual para facilitar a asimilación de conceptos básicos relacionados coa Química Orgánica, pero que se poden estender a outros ámbitos con este propósito, con materiais audiovisuais.

 

Participantes

  • José Lorenzo Alonso Gómez.
  • Olalla Nieto Faza.
  • Luís Muñoz López.
  • María Beatriz Iglesias Antelo.