Grupo de Innovación Docente

 

Descrición

Busca desenvolver diferentes metodoloxías para a aprendizaxe das matemáticas.

 

Coordinador/a

Jaime Díaz de Bustamante

986 813 714 | jdiaz@uvigo.es

Páxina web

Web do GID

 

Obxectivos

  • Coñecer a opinión xeral do profesorado de matemáticas da Universidade de Vigo sobre os anos de funcionamento do EEES en temas como:
    • Deseño de materias en canto a complexidade técnica e nivel científico, tempo lectivo etc.
    • Papel que desenvolven as clases en laboratorio informático.
  • Propoñer melloras sobre a situación previamente descrita.

 

Participantes

  • Elías Berriochoa Esnaola.
  • Alicia Cachafeiro López.
  • Eduardo Martínez Brey.
  • Antonio Martínez Martínez.