Grupo de Innovación Docente

 

Descrición

Busca empregar diferentes metodoloxías para o ensino da Mecánica de fluídos.

 

Coordinador/a

María Concepción Paz Penín

986 813 754 | cpaz@uvigo.es

Páxina web

Web do GID

 

Obxectivos

  • Explorar as capacidades da dinámica de fluídos computacional (CFD) como ferramenta de axuda na aprendizaxe de diferentes materias.
  • Implantar algunha ferramenta de visualización de resultados de CFD interactiva nun contorno virtual (empregando a linguaxe de programación precisa.)
  • Xeración dunha biblioteca de simulacións numéricas aplicadas ao ensino de fenómenos fluídos para docencia. Hai centros de explicacións de fenómenos físicos dos fluídos na rede, mais ou non son contidos en aberto, ou ben son de baixa calidade.
  • Empregar unha plataforma virtual completa para agrupar tanto explicacións, vídeos, experimentos… coas simulacións explicativas realizadas.

 

Participantes

  • Adrián Cabarcos Rey.
  • Miguel Concheiro Castiñeira.
  • Marcos Conde Fontenla.
  • Christian Gil Pereira.
  • Eduardo Suárez Porto.
  • Jesús Vence Fernández.