Programa universitario para o emprego e a vida autónoma

Ámbito: InterdisciplinarCódigo: PMDI21

Datas

07/11/2022 – 30/06/2023

Modalidade

Presencial

Créditos

40 ECTS

Campus

Vigo e Ourense

15 prazas

 

Descrición

O Programa ten como obxectivo dotar ao estudantado de competencias que melloren a súa autonomía, formación académica e preparación laboral como cidadás activos. As actividades formativas realizaranse no Campus Universitario de Vigo e no Campus Universitario de Ourense en convivencia cotiá coa comunidade universitaria co obxectivo de acadar o enriquecemento que aporta a diversidade. O título desenvólvese en colaboración coas Asociación Down Vigo e Asociación Down Ourense, entidades especializadas na atención a persoas con Síndrome de Down e diversidade intelectual que proporcionan unha resposta á necesidade de familias e persoas con diversidade intelectual.

Estes ensinos están financiado polo “Programa Unidiversidad curso 2022-2023: programas universitarios de formación para el empleo dirigidos a jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil” da Fundación ONCE e cofinanciado polo Fondo Social Europeo.

 

Director/a académico

Noelia Rivera Vázquez

Contacto

Campus de Vigo: extensión@uvigo.gal, Telf. 986 813626

Campus de Ourense: asc-ou@uvigo.gal, Telf. 986 387089

Período de preinscrición:

17/10/2022 – 28/10/2022

Período de matrícula:

07/11/2021 – 11/11/2021

RESOLUCIÓN REITORAL DO 14 DE OUTUBRO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE INSCRICIÓN E MATRÍCULA NO PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA O EMPREGO E A VIDA AUTÓNOMA DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2022/2023.

Acceso á páxina para a inscrición e matrícula no programa

Modalidade

Docencia presencial/virtual

300 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

100 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Horario
As clases terán lugar de luns a venres entre as 9.30 e as 14.00 horas (descanso de 30 minutos) de acordo co calendario académico da Universidade de Vigo.

Lugar de impartición
Na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, no caso do Campus Universitario de Vigo

Na Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo, no caso do Campus Universitario de Ourense

 

Prezos

A matrícula estará subvencionada na súa totalidade.

Obxectivos

 • Proporcionar formación universitaria a mozos e mozas con discapacidade intelectual enfocada a mellorar a súa autonomía, a súa formación académica e a súa preparación laboral.
 • Dotar a estes/as estudantes de habilidades e competencias necesarias para aumentar as súas posibilidades de inclusión social e laboral.
 • Desenvolver experiencias inclusivas e de normalización dentro da Comunidade Universitaria da UVigo.
 • Facilitar unha formación integral e personalizada para que os mozos e mozas con discapacidade intelectual poidan participar como membros de pleno dereito na súa comunidade.
 • Implicar á UVigo na inclusión social de persoas con discapacidade intelectual a través da formación e a mellora da súa empregabilidade.
 • Ofrecer a oportunidade as persoas con discapacidade de continuar co seu ciclo formativo, accedendo a estudos universitarios e aprender da experiencia universitaria na UVigo.

Destinatarios/as

Poderán solicitar a prescrición no programa as persoas con idades comprendidas entre 18 e 29 anos, con discapacidade intelectual recoñecida igual ou superior ao 33 % e inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

As persoas solicitantes teñen que acreditar estudos formativos preuniversitarios adecuados para o aproveitamento da formación e deberán poder desprazarse con autonomía ao Campus Universitario. Ademáis deben manisfestar o seu desexo de formarse e ter unha conduta social axustada para garantir unha inclusión adecuada nunha contorna inclusiva como é a universidade.

Criterios de selección

A Comisión Académica do título, tras unha avaliación psicopedagóxica, valorará a idoneidade das persoas solicitantes e decidirá a selección do estudantado participante no programa. Así mesmo, na selección terase en conta un equilibrio entre homes e mulleres, asegurando o acceso igualitario ao programa de homes e mulleres para seguir avanzando no 5 Obxectivo de Desenvolvemento Sostible (ODS).

Calendario

 • Data de inicio : 7 de novembro de 2022.
 • Data de fin: 30 de xuño de 2023.

Programa

Trátase dunha formación interdisciplinar para a mellora da empregabilidade, as competencias sociolaborais e favorecer a inclusión laboral das persoas con discapacidade intelectual. Os profesionais de Down Vigo e Ourense, exercen a docencia directa en determinadas materias en colaboración co equipo docente da Uvigo, e realizan apoios activos dentro da aula, actuando como especialistas en pedagoxía terapéutica.

As materias son de carácter anual.

Comisión Académica

 • Coordinadora: Noelia Rivera Vázquez, directora académica do Programa na edición 2022 23.
 • Secretaria: Ricardo Corderí Salgado, xefe da sección de Extensión Universitaria e responsable da Unidade de Atención á Diversidade, Universidade de Vigo.
 • Vogal 1: María Isabel Doval Ruiz, vicerreitora de Benestar, Equidade e Diversidade.
 • Vogal 2: Henar Quintas, directora de área de Equidade e Diversidade da Universidade de Vigo
 • Vogal 3: Técnico/a de formación da Asociación Down de Vigo, designado/a pola asociación.
 • Vogal 4: Técnico/a de formación da Asociación Down de Ourense, designado/a pola asociación.

Sistema de avaliación

Asistencia polo menos ao 75 % das horas totais e aproveitamento adecuado do curso.

Titulación

A superación da formación dará lugar á obtención dun título propio da Universidade de Vigo: “Formación para o emprego e a vida autónoma”.