Inicio

 

Campus Aberto

Oferta formativa propia da Universidade de Vigo orientada a formación continua das persoas que ofrece ensinos innovadores e de calidade, fortalece os vínculos entre a sociedade e a universidade e favorece o progreso persoal e profesional.

 

 

Información para empresas

Os servizos de formación e capacitación da Escola Aberta de Formación Permanente da Universidade de Vigo ofrecen plans oportunos para enfrontar os retos corporativos, mediante programas deseñados á medida de cada organización.

 

 

Información para docentes

O Programa de Formación Permanente do Profesorado ten como finalidade fornecer aos docentes de formación didáctica e de dominio das competencias da súa profesión

 

 

Información para estudantes

Os títulos propios complementan os ensinos oficiais da Universidade de Vigo proporcionándolle ao estudiantado novas competencias con posibilidades de aplicación profesional